Yabancı Çalışma İzni


Yabancı Çalışma İzni

Proinfo Danışmanlık olarak çalışma izni alabilmeniz için gerekli tüm işlemleri, Sizin için biz gerçekleştiriyoruz !!!
Proinfo ilk olarak çalışma izni almak isteyen tüzel ve gerçek kişilerin çalışma izni alabilmeleri için gerekli olan koşul ve şartlara uygun olup olmadıklarını inceler. Çalışma izni alması mümkün olmayan veya düşük bir şansı olan personel için nedenleri belirterek müşterisini uyarır.Bu sayede müşterilerinin  iş gücü, zaman ve para kayıplarını önlemiş olur.

Eğer personel ve firma çalışma izni almaya uygun ise Proinfo Danışmanlık sizin için;

  • Başvuru için gerekli belgeleri tarafınıza bildirir ve belgelerin Çalışma Bakanlığının istediği şekilde eksiksiz hazırlanmasını sağlar.
  • Çalışma Bakanlığına online başvurnuzu yapar.
  • Dosyanızı Çalışma Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığına Teslim Eder.
  • Çalışma izniniz çıkana kadar Bakanlıkta yaşanabilecek aksaklıkları önlemek adına dosya takibinizi yapar.
  • Çalışma izniniz çıktığında sizi bilgilendirir ve izninizin adresinize ulaşmasını sağlar.
  • Personelinizin sigorta işlemleri ile ilgili müşterilerini bilgilendirir.

Ülkemizde çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmaksızın çalışmaları kanunlarla yasaklanmış olup yabancı personellerin yasal olarak çalışmalarını sağlayan çalışma izinleri 4817 sayılı Kanun md.4 ile çalışma bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Eğer sizde işyerinizde veya evinizde bir yabancı personel istihdamında bulunmak istiyorsanız işletmenizin veya evinizin bakanlığın yabancı personel çalıştıracak  şirketlerde/evlerde aradığı kriterlere uygun olması gerekmektedir.

1.çalışma izni alınacak işyerinde her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı istihdamı zorunludur. Çalışma izni alacak kışi şirket ortağı ise 5 Türk vatandaşı istihdamı verilen 1 yılık çalışma izninin son 6 ayında aranmaktadır.

2.  İşletmenin ödenmiş sermayesinin minimum 100.000 TL olma sartı aranmaktadır. İşletme eğer bu kritere uymuyorsa son yıl brüt satışlarının 800.000 TL olması veya işletme ihracatının 250.000 Amerikan Doları olması şartı aranmaktadır.

3.  Vakıf ve Dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 2. madde aranmamakla beraber başta EV HİZMETLERİ  olmak üzere , eğitim sektörü  ve farklı devletlerin havayollarının Türkiye temsilcilikleri 1. ve 2. Maddeden muaf tutulmaktadır.

4. Şirket ortaklarında minimum sermaye payı %20 olmakla beraber bu rakam en az 40.000 TL olmalıdır.

5. İşletme tarafından personele ödenecek maaş miktarı hesaplanırken personelin icra edeceği iş ve yetkinliği ile  örtüşür düzeyde olması göz önünde bulundurulmalıdır. Ödenecek maaş başvuru tarihinde yürürlükte olan asgari ücret baz alınarak hesaplanmakta olup ödenecek  en az ücret askari ücretin 1,5 katıdır.

6. Uzmanlık gerektiren masöz, masör, SPA terapisti gibi mesleklerin icrasına söz konusu işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığın belgeli en az 4 yıldızlı bir otel yahut belgeli bir tatil köyü olması halinde müsaade edilmektedir.

7.Turizm animasyon organizasyom firmalarının ve eğlence sektörünün ustalık gereksinimi duyulan işlerinde (animatör  vb.) işletmenin 10 T.C. vatandaşı personel çalıştırması halinde her bir yabancı için istenen 5 T.C. vatandaşı kriteri aranmayacaktır.

8.Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımı işlerinde çalışacak yabancı personelin çalışma izinleri değerlendirilirken 1. ve 2. Maddelerde yer alan kriterler aranmamaktadır.

9.İstenilen vasıfta bir Türk uzmanın bulunamadığı yada ileri teknoloji gerektiren çalışmalarda Genel Müdürlük tarafından verilecek onay ile 1. ve 2. maddeler aranmayacaktır.( Sermaye ve T.C. vatandaşı istihdamı )

10.İşletme eğer özellik arz eden DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ise işletede çalışacak kilit personel dışındaki yabancılarda işletmenin Türkiye’de bulunan bütün işyerlerinde çalışan işçi sayısı gözönünde bulunarak değerlendirilecektir.
İşletmeniz yukarıda belirtilen kriterleri taşıması halinde yabancı personel çalışma izni başvurusunda bulunabilmesi için hiç bir sakınca bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz:
http://www.proinfo.com.tr/

Previous Salata ve Çorbalı Arınma Programı
Next Özdilek, çocuklar için plajlarda